+

Skład

 

Koordynator

Czesław Szczesik

Członkowie

Krzysztof Dudek
Andrzej Filipczak
Sławomir Konieczka
Ewa Kufel-Orcholska
Aleksandra Pieniaszek
Marek Rzytelewski
Mirosław Ślesiński