+

Terminarz posiedzeń

 

 Terminy posiedzeń Prezydium Rady Okręgowej

30.01.2023

20.03.2023

17.04.2023

08.05.2023

07.08.2023

25.09.2023

27.11.2023

Termin posiedzeń Rady Okręgowej

27.02.2023

27.03.2023 (Warszawa)

12.06.2023 (Brodnica, z udziałem Delegatów na Krajowy Zjazd)

28.08.2023

23.10.2023

11.12.2023

 

22.04.2023 r. – XXII Zjazd Sprawozdawczy  KUP OIIB

23-24.06.2023 XXII Zjazd Sprawozdawczy PIIB