+

Skład

 

Renata Staszak – Przewodnicząca Rady Okręgowej

Prezydium:

Adam Podhorecki – Z-ca Przewodniczącego
Sławomir Konieczka – Z-ca Przewodniczącego
Włodzimierz Miklas- Z-ca Przewodniczącego
Dariusz Morczyński -Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Dąbrowska- Z-ca Przewodniczącego
Jacek Kołodziej – Skarbnik
Kazimierz Chojnacki – Sekretarz

Członkowie:

Jadwiga Bizon-Górecka
Grzegorz Dudziński
Józef Gramza
Błażej Janiszewski
Krzysztof Kiewel
Włodzimierz Kwiatkowski
Wiesław Mancewicz
Włodzimierz Mroziński
Aleksandra Pieniaszek
Jerzy Prywiński
Adam Przybylski
Zenon Różycki
Marek Żółtowski