+

Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018