+

Zaproszenie na szkolenie w dn. 17.11.22 r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 17 listopada 2022

                                                           Z A P R O S Z E N I E

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w imieniu Firmy APRO CONSTRUCTION Sp. z o.o. zaprasza swoich członków na kolejne bezpłatne szkolenie,  w formie stacjonarnej,  w dniu 17.11.2022 r. w godz. 12:00 – 16:00.

Szkolenie odbędzie się:

W Bydgoszczy w sali Eventowej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, I piętro ul. K. Gotowskiego 6.

Temat szkolenia – „Zarzadzanie projektami w budownictwie”.

Szkolenie jest skierowane do inżynierów budownictwa, praktyków, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami.

Program szkolenia:

 1. Podstawy zarządzania projektami (1 godz. 15 min)
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Metody zarządzania projektami
  3. Korzyści z wdrożenia zarządzania projektami
 2. Elementy systemu zarządzania projektami (1 godz. 15 min)
  1. Struktura podziału prac (WBS)
  2. Budżet i harmonogram
  3. Standardy i procedury
 3. Komunikacja i kompetencje miękkie (1 godz.15 min)
  1. Kompetencje kierownika projektu
  2. Komunikacja w zespole projektowym
  3. Zarządzanie podwykonawcami i dostawcami

Prowadzący:

Szkolenie według swojego autorskiego programu przeprowadzi Krzysztof Balczerski – prezes zarządu Apro Constructon sp. z o.o., posiadający wiedzę w zakresie metodologii zarządzania projektami PRINCE2, Agile, Scrum, PMI oraz KISS 12 pytań.

Uwaga!

Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się, gdy na szkolenie zgłosi się minimum 15 osób. W przypadku zbyt małej ilości chętnych, szkolenie zostanie zorganizowane jako szkolenie on-line lub odwołane.

Dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na   nr tel. 52/ 366-70-50  lub nr tel. 518 310 572 lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

Rejestrację prowadzimy do 15.11.2022 r.

 

 

 

UWAGA!

Karty MultiSport do odbioru w siedzibie izby

Szanowni Państwo!
Wszystkie karty MultiSport zakupione do 18 lutego 2023 r. są do odbioru w siedzibie izby ul.K. Gotowskiego 6. lub w punktach konsultacyjnych w Toruniu, Włocławku , Brodnicy , Inowrocławiu i Grudziądzu .   Prosimy o kontakt telefoniczny osób, które mają karty do odbioru tel.518310572, 523667050
×