+

Szkolenie 05.03.2024 Bydgoszcz

Data rozpoczęcia szkolenia: 5 marca 2024

KUP OIIB zaprasza swoich członków do udziału w serii 3. szkoleń stacjonarnych, organizowanych w siedzibie Izby ul. K. Gotowskiego 6, sala Eventowa I piętro,  a zaproponowanych przez Firmę Remmers:

 

 05.03.2024, godzina 11.00„Czy istnieją farby które leczą? Przegląd rozwiązań do renowacji budynków”

Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skupiała się na pogłębionej analizie farb wykorzystywanych w sektorze budowlanym. Kontekst w jakim zostaną omówione farby będzie wielopoziomowy. Analizie poddany zostanie zarówno:

 • skład farb,
 • ich parametry,
 • właściwości
 • i obszary zastosowań.

Krytycznej ocenie poddane zostaną również niektóre praktyki stosowane przy promocji farb wykorzystywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Program szkolenia:

 • kontekst prawny,
 • środki wiążące w farbach, skład farb,
 • właściwości farb – prawda czy marketing?
 • konfigurowanie warstw wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • metodologia prac.

 

19.03.2024, godzina 11.00Zanim zabytkowi wystawisz receptę. Czyli na co należy zwrócić uwagę przed wskazaniem właściwego rozwiązania renowacyjnego” 

Tematyka szkolenia będzie skupiała się na wsparciu, jakie świadczy dział techniczny firmy Remmers, przy diagnostyce obiektu, który będzie poddany renowacji.

Omówiony zostanie zakres czynności serwisowych, dzięki którym możliwy będzie właściwy dobór materiałów potrzebnych:

 • Do skutecznego zaizolowania budynku przed wpływem wody gruntowej.
 • Do skutecznego zaizolowania budynku przed wpływem wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.
 • Do skutecznego zaizolowania budynku przed ucieczką ciepła.

Program szkolenia :

 • Po co diagnostyka?
 • Zakres wsparcia serwisu technicznego firmy Remmers,
 • Konfigurowanie warstw wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • Metodologia prac.

 

09.04.2024, godzina 11.00„Ocieplenia od strony wewnętrznej. Praktyczne spojrzenie na ogół zagadnień związany z termomodernizacją budownictwa zabytkowego”

Szkolenie jest uzupełnieniem szkolenia, które przeprowadzane było w 2023. Dotyczy ochrony budynków zabytkowych przed ucieczką ciepła. Szkolenie dotyczy kilku , trudnych z technicznego punktu widzenia rozwiązań opartych o kapilarny transport wilgoci gromadzącej się pod ociepleniem. Prezentowane rozwiązania mają wpływ na dwa bardzo ważne aspekty: ochronę przed ucieczką ciepła oraz ochronę antypleśniową.

Program szkolenia:

 • kontekst prawny,
 • konfigurowanie warstw izolacji termicznej,
 • rozwiązania oparte o kapilarny transport wilgoci,
 • obliczenia cieplno – wilgotnościowe,
 • wnioski.

Szkolenia skierowane są do:

 • Konserwatorów zabytków
 • Projektantów projektujących izolacje termiczne na ścianach budynków istniejących i zabytkowych.
 • Osób sprawujących nadzór autorski / inwestorski nad pracami związanymi z prawidłowym wykonaniem izolacji termicznych.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa do Biura Izby na tel. 52/366-70-50 lub nr tel. 518 310 572