+

„Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LPG) i skroplony gaz ziemny (LNG) 18.04.2023

Data rozpoczęcia szkolenia: 18 kwietnia 2023

Zapraszamy członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na bezpłatne, stacjonarne szkolenie  na temat:

„Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LPG) i skroplony gaz ziemny (LNG)”, którego inicjatorem jest Firma GASPOL /od ponad 30 lat  lider  na rynku gazu płynnego (LPG) w Polsce/.

Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) w Bydgoszczy   w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, sala Eventowa, I piętro, w godz. 10.00 – 15.00.

 

Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Właściwości produktu: gaz płynny (LPG)
 2. Bezpieczne użytkowanie gazu płynnego
 3. Wymagania techniczno-technologiczne instalacji zasilanej gazem płynnym
 4. Dobór i lokalizacja parku zbiornikowego
 5. Warunki posadowienia zbiorników naziemnych i podziemnych
 6. Strefy zagrożenia wybuchem
 7. Charakterystyka zbiornika LPG
 8. Armatura zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa na zbiornikach
 9. Ochrona katodowa zbiorników podziemnych
 10. Przyłącza gazowe
 11. Redukcja ciśnienia w instalacji
 12. Schemat technologiczny instalacji
 13. Telemetria
 14. Wielolicznikowe instalacje gazowe zasilane gazem płynnym (tzw. sieci gazowe LPG)
 15. Parowniki – zastosowanie w instalacjach LPG
 16. Instalacja LPG we współpracy z pompami ciepła
 17. LPG jako alternatywne źródło dla odbiorców gazu ziemnego
 18. Wytyczne do projektowania instalacji zbiornikowych na gaz płynny
 19. LNG – skroplony gaz ziemny

Na początku szkolenia jest przewidziana prezentacja ok. 15 minut na temat okoliczności prawno-społecznych, w których inwestorzy wybierają instalacje LPG  i LNG, oraz o rodzajach i zaletach tych instalacji. Prezentację poprowadzi specjalista z Działu Sprzedaży GASPOLU.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiety, m.in.: prezentację techniczną, wytyczne projektowe i zasady programu partnerskiego GASPOLU.

 

Adresaci szkolenia:

Członkowie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inżynierowie i technicy sanitarni. m.in.: projektanci, wykonawcy instalacji, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru.

Prowadzący szkolenie:

Mgr inż. Beata Załęska-Klocek, Kierownik Działu Instalacji  GASPOL S.A. – absolwentka Politechniki Białostockiej, członek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci      i instalacji sanitarnych; z branżą LPG związana od 24 lat.

Mgr inż. Robert Długokęcki, Inżynier ds. Realizacji Inwestycji LPG/LNG GASPOL S.A. – absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, posiada uprawnienia energetyczne, jest audytorem energetycznym. Z branżą LPG/LNG związany od 9 lat.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na    nr tel. 52/366-70-50 lub nr tel. 518 310 572 lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

Rejestrację prowadzimy do 17.04.2023 r.