+

„Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia i wysokiego napięcia – zagadnienia wybrane”

Data rozpoczęcia szkolenia: 16 marca 2023

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  zaprasza  na kolejne bezpłatne szkolenie stacjonarne, dla branży elektrycznej                              i elektroenergetycznej o tematyce:

 

„Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia i wysokiego napięcia – zagadnienia wybrane”

 harmonogramu szkoleń:

 • w Bydgoszczy – 16.03.2023 r. (czwartek), godz. 900– 1200, sala „Eventowa”  w Izbie, I. piętro,
 • w Toruniu – 16.03.2023 r. (czwartek), godz.1300– 1600, NOT Toruń, Piernikarska 6. 

Zakres szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne:
 • normy i przepisy,
 • podstawowe terminy i definicje,
 • oddziaływanie prądu na organizm ludzki – wartości graniczne,
 • napięcia dotykowe (krokowe) spodziewane a napięcia dotykowe (krokowe) rażeniowe,
 1. Urządzenia o napięciu wyższym niż 1kV:
 • największe dopuszczalne wartości napięć uziomowych i napięć dotykowych w urządzeniach o napięciu wyższym niż 1kV,
 • zagrożenie porażeniowe przy słupach linii elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1kV,
 • rezystancja uziemienia, napięcie uziomowe czy napięcie dotykowe – wybór kryterium decydującego o skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • uziemienia słupów linii elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1kV a ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
 • napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli,
 • celowość układania przewodu równoległego (ECC) do kabla o napięciu wyższym niż 1 kV,
 1. Urządzenia o napięciu do 1 kV:
 • samoczynne wyłączanie zasilania – zasada, sprawdzanie, problemy interpretacyjne,
 • wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych w ochronie przed pożarem,
 • sieci oświetlenia ulicznego a wyłączniki różnicowoprądowe,
 • zmiana układu TT na TN w sieci oświetlenia ulicznego,
 1. Sieć trakcyjna DC 3 kV:
 • zagrożenie porażeniowe,
 • uszynienie a uziemienie,
 • urządzenia niskiego napięcia w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej

Prowadzący szkolenie:

Dr hab. inż. Stanisław Czapp, profesor Politechniki Gdańskiej 

    Uwaga!

Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się, gdy na szkolenie zgłosi się minimum 20 osób. W przypadku zbyt małej ilości chętnych, szkolenie zostanie odwołane.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. 52/366-70-50   lub nr tel. 518 310 572 lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku szkolenia w Toruniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestrację prowadzimy do 14.03.2023 r.