+

Zespoły Problemowe

 

SKŁADY OSOBOWE ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH 
OKRĘGOWEJ RADY KUP OIIB
NA VI KADENCJĘ w latach 2022-2026

 

 Zespół nr 1 – d/s Ekonomicznych Rady Okręgowej

 1. Kazimierz Chojnacki – Przewodniczący Zespołu    
 1. Józef Gramza
 1. Jacek Kołodziej
 2. Włodzimierz Kwiatkowski
 3. Renata Staszak

 

Zespół nr 2 – d/s Ustawicznego doskonalenia zawodowego

 1. Adam Podhorecki  – Przewodniczący Zespołu 
 2. Krzysztof Kiewel
 3. Dariusz Morczyński
 4. Włodzimierz Mroziński
 5. Adam Przybylski
 6. Renata Staszak

 

Zespół nr 3 – d/s Prawno-regulaminowych

 1. Dariusz Morczyński – Przewodniczący Zespołu    
 2. Jadwiga Bizon-Górecka
 3. Grzegorz Dudziński
 4. Błażej Janiszewski
 5. Krzysztof Kiewel
 6. Adam Przybylski
 7. Marek Żółtowski

 

Zespół nr 4 – d/s Samopomocy koleżeńskiej, ochrony interesów zawodowych członków Izby i opinii w sprawach indywidualnych                                                                                                                                     1. Katarzyna Dąbrowska – Przewodnicząca Zespołu   

 1. Jadwiga Bizon-Górecka
 2. Sławomir Konieczka
 3. Wiesław Mancewicz
 4. Włodzimierz Mroziński
 5. Aleksandra Pieniaszek

 

Zespół nr 5 – d/s Współpracy z uczelniami  i konkursów organizowanych

          przez KUP OIIB

 1. Sławomir Konieczka – Przewodniczący Zespołu
 2. Jadwiga Bizon- Górecka
 3. Jerzy Prywiński
 4. Adam Przybylski
 5. Justyna Sobczak-Piąstka
 6. Renata Staszak

 

 

Zespół nr 6 – Rada Programowa informatora „Nasze Aktualności”

 1. Włodzimierz Miklas – Przewodniczący Zespołu
 2. Kazimierz Chojnacki
 3. Andrzej Myśliwiec
 4. Marek Rzytelewski
 5. Justyna Sobczak-Piąstka
 6. Renata Staszak
 7. Czesław Szczesik

 

Zespół nr 7 – ds. Współpracy z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi

 1. Adam Podhorecki – Przewodniczący Zespołu
 2. Katarzyna Dąbrowska
 3. Józef Gramza
 4. Sławomir Konieczka
 5. Włodzimierz Kwiatkowski
 6. Włodzimierz Miklas
 7. Dariusz Morczyński
 8. Włodzimierz Mroziński
 9. Andrzej Myśliwiec
 10. Zenon Różycki
 11. Justyna Sobczak-Piąstka
 12. Renata Staszak

 

Zespół Nr 8 – ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)

 1. Zenon Różycki – Przewodniczący Zespołu
 2. Katarzyna Dąbrowska
 3. Grzegorz Dudziński
 4. Jacek Kołodziej
 5. Marek Żółtowski