+

Skład

 

Przewodniczący

Andrzej Myśliwiec

Członkowie

Jarosław Bobkowski
Andrzej Filipczak
Franciszek Gładykowski
Paweł Grochocki
Jan Guzik
Tomasz Wiese