+

Nasze Aktualności

Szanowni Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

za nami pierwszy w tej kadencji Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Obszerną relację z obrad delegatów znajdą Państwo w najnowszym wydaniu informatora „Nasze Aktualności”. Oprócz zwyczajowych dyskusji nad sprawozdaniami organów statutowych oraz finansami Izby sporo miejsca zajęła refleksja nad rolą i znaczeniem samorządu zawodowego w obecnych realiach. Dlaczego istnienie własnego samorządu jest dziś inżynierom budownictwa szczególnie potrzebne? O tym przeczytają Państwo w kwietniowym biuletynie. Zapraszamy do lektury!

„Nasze Aktualności” 4/2023 do pobrania na stronie internetowej http://kup.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/05/nasze-aktualno%C5%9Bci-kwiecie%C5%84-2.pdf  (zakładka „Informator”)

oraz na Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (po zalogowaniu): www.portal.piib.org.pl (zakładka „Publikacje”)