+

Aktualności

Szkolenie 05.03.2024 r.

Zapraszamy członków do udziału w szkoleniu stacjonarnym, organizowanym w siedzibie Izby ul. K. Gotowskiego 6, sala Eventowa I piętro,  przy współpracy z Firmą Remmers:  05.03.2024, godzina 11.00 – „Czy istnieją farby które leczą? Przegląd rozwiązań do renowacji budynków” Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skupiała się na pogłębionej analizie farb wykorzystywanych w sektorze budowlanym. Kontekst w jakim […]

Czytaj dalej: artykuł Szkolenie 05.03.2024 r.

Zaproszenie na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech2024

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III Konferencji Naukowo-Technicznej ProGeotech2024 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 02-03 lipca 2024 r. w Warszawie. Obrady odbędą się w Centrum Wodnym – Kampus SGGW w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji na naszej stronie internetowej  http://kg.sggw.edu.pl/progeotech2024 […]

Czytaj dalej: artykuł Zaproszenie na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech2024

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 13 KWIETNIA 2024 R. Organizowany przez PZITB o. Bydgoszcz Kurs daje gwarancję jakości. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu: prawa budowlanego, […]

Czytaj dalej: artykuł KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Inflacja 2024 – zmiana cen Programu MultiSport

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy , że wraz z kolejnym , pełnym Okresem Rozliczeniowym (lecz nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku) zmianie ulegną ceny Kart w Programie MultiSport. Zaktualizowana wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Benefit Systems S.A. usługi, została ustalona w oparciu o pomnożenie obowiązujących dotychczas cen Kart przez średnioroczny wskaźnik wzrostu cen […]

Czytaj dalej: artykuł Inflacja 2024 – zmiana cen Programu MultiSport

I SESJA EGZAMINACYJNA W 2024 r.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB zawiadamia, że planowany termin egzaminu pisemnego w sesji Nr 1/2024 to 24 maja 2024 r. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w terminie  15 – 31 stycznia 2024 r. (termin ostateczny) po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w PORTALU PIIB. Szczegółowe informacje: System rejestracji wniosków zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 […]

Czytaj dalej: artykuł I SESJA EGZAMINACYJNA W 2024 r.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Informujemy, że dnia 05.01.2024 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mieszczącej się przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (Sala Eventowa I piętro), odbędzie się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z następującym porządkiem: godz. 10:00 – specjalność konstrukcyjno – budowlana, godz. 11:30 – pozostałe specjalności.

Czytaj dalej: artykuł Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2024

Terminy płatności i przydatne informacje dotyczące składek członkowskich, obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz spersonalizowanych blankietów opłat. Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r.,  składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w […]

Czytaj dalej: artykuł KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2024