+

Aktualności

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 13 KWIETNIA 2024 R. Organizowany przez PZITB o. Bydgoszcz Kurs daje gwarancję jakości. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu: prawa budowlanego, […]

Czytaj dalej: artykuł KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Inflacja 2024 – zmiana cen Programu MultiSport

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy , że wraz z kolejnym , pełnym Okresem Rozliczeniowym (lecz nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku) zmianie ulegną ceny Kart w Programie MultiSport. Zaktualizowana wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Benefit Systems S.A. usługi, została ustalona w oparciu o pomnożenie obowiązujących dotychczas cen Kart przez średnioroczny wskaźnik wzrostu cen […]

Czytaj dalej: artykuł Inflacja 2024 – zmiana cen Programu MultiSport

I SESJA EGZAMINACYJNA W 2024 r.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB zawiadamia, że planowany termin egzaminu pisemnego w sesji Nr 1/2024 to 24 maja 2024 r. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w terminie  15 – 31 stycznia 2024 r. (termin ostateczny) po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w PORTALU PIIB. Szczegółowe informacje: System rejestracji wniosków zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 […]

Czytaj dalej: artykuł I SESJA EGZAMINACYJNA W 2024 r.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Informujemy, że dnia 05.01.2024 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mieszczącej się przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (Sala Eventowa I piętro), odbędzie się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z następującym porządkiem: godz. 10:00 – specjalność konstrukcyjno – budowlana, godz. 11:30 – pozostałe specjalności.

Czytaj dalej: artykuł Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2024

Terminy płatności i przydatne informacje dotyczące składek członkowskich, obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz spersonalizowanych blankietów opłat. Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r.,  składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w […]

Czytaj dalej: artykuł KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2024

Pierwszy warsztat regionalny – Kujawsko-Pomorskie dot. strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego – online

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych warsztatach regionalnych – Kujawsko-Pomorskie dot. strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego Warsztaty organizowane są przez Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska z siedzibą w Toruniu Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2023 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rapeistorun@gmail.com, podając: imię i nazwisko, jednostkę […]

Czytaj dalej: artykuł Pierwszy warsztat regionalny – Kujawsko-Pomorskie dot. strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego – online

Konkurs wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER 2023”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w tegorocznym konkursie wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER 2023”. Organizacja konkursu została uzgodniona z Przewodniczącym Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB Panem Adamem Rakiem. Szczegółowe informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej.

Czytaj dalej: artykuł Konkurs wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER 2023”

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×