+

Aktualności

I SESJA EGZAMINACYJNA 2020 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ONLINE

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2020 będzie można składać od 21 stycznia do 13 lutego 2020 r. (termin ostateczny) w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT) (w systemie https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata  terminy składania wniosków w KUPOIIB pojawią się od 07 stycznia 2020 r.) Planowany termin […]

Czytaj dalej: artykuł I SESJA EGZAMINACYJNA 2020 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ONLINE

PRACE NAD PROJEKTEM PRAWA BUDOWLANEGO

15 i 16 stycznia 2020 r. odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury i Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Podczas obrad procedowano ustawę o zmianach prawa budowlanego, zawierającą m.in. ważną kwestię podziału projektu budowlanego (art. 1 pkt 15 projektu ustawy). O godz. 14.00 w dniu 15 stycznia 2020 r.  rozpoczęła […]

Czytaj dalej: artykuł PRACE NAD PROJEKTEM PRAWA BUDOWLANEGO

Warsztaty BIM

o cyklu 18-tu szkoleń oraz 6-ciu specjalistycznych warsztatach BIM organizowanych w ramach XVIII Targów ELEKTROTECHNIKA 2020, XXVIII Targów ŚWIATŁO 2020 i X Wystawy TELETECHNIKA 2020. Cel – przekazanie kompendium wiedzy na najbardziej aktualne tematy z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, OZE oraz przepisów prawa budowlanego. Program i rejestracja on-line tutaj Data: 5-7 lutego 2020 r. Miejsce: […]

Czytaj dalej: artykuł Warsztaty BIM

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin w sesji egzaminacyjnej nr 2/2019 odbędzie się 20 STYCZNIA 2020 r. w Sali Eventowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Gotowskiego 6 (budynek BDT NOT) o godz. 14.30 – dla specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, o godz. 16.00 – dla pozostałych specjalności  

Czytaj dalej: artykuł Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Z głębokim  żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 grudnia 2019 r. w Kielcach zmarł mgr inż. WOJCIECH PŁAZA Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                                                                           Rodzinie i Bliskim                                               […]

Czytaj dalej: artykuł

Co dalej ze zmianami w ustawie – Prawo budowlane?

  Od kwietnia 2019 r. trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo budowlane. Pierwszy projekt datowany był na dzień 8 kwietnia. Następnie pojawiły się kolejne projekty z dnia: 6 czerwca, 31 lipca, 3 września oraz 25 października. Wszystkie wskazane projekty były konsultowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która każdorazowo zgłaszała uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych. Celem […]

Czytaj dalej: artykuł Co dalej ze zmianami w ustawie – Prawo budowlane?