+

Konferencja STOP WYPADKOM – BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE

Data rozpoczęcia szkolenia: 19 października 2018

Zaproszenie na Konferencję STOP WYPADKOM – BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE w dn. 19 października 2018

STOP Wypadkom

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×