+

XVII KONFERENCJA TECHNICZNA nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” – Legnica, 12-13 października 2023 r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 12 października 2023

 W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie zapraszamy Członków Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Jednocześnie bardzo prosimy o poinformowanie inżynierów Waszej Izby o naszej Konferencji.

Już po raz siedemnasty organizujemy w dniach 12 i 13 października 2023 r.  ogólnopolskie spotkanie osób profesjonalnie związanych z projektowaniem i procesem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Miejsce konferencji – Hotel QUBUS****, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica.

W programie konferencji planujemy, podobnie jak ubiegłym roku,  panele ekspertów, które poprowadzi kol. dr inż. Ludmiła Pietrzak z udziałem osób znanych z wielu publikacji, między innymi w Przeglądzie Geodezyjnym. Tematem wiodącym paneli będzie: „Omówienie  problemów związanych z  procesem koordynacji, zgłoszonych przez uczestników konferencji”

W panelu ekspertów zapowiedzieli swój udział :

– Bartłomiej Stecki – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju
i Technologii w Warszawie

– Andrzej Falkowski – Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

– Robert Cieszyński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego

– Marek Kłopotek – Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

– Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

– Ewa Sikora – Geodeta Powiatowy w powiecie bielskim

– Dariusz Pręgowski – Geodeta Powiatowy w powiecie warszawskim zachodnim

Jest niezwykle ważne, by temat koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu został omówiony w środowisku geodetów, projektantów i gestorów sieci uzbrojenia terenu.

Jesteśmy przekonani, że to spotkanie pozwoli Państwu rozwiać wiele wątpliwości i wyjaśnić wiele nieścisłości związanych z tematyką konferencji.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o nadsyłanie, na adres:  sgplegnica@wp.pl  , pytań i nurtujących Was problemów, które postaramy się przekazać ekspertom.

Szczegóły uczestnictwa w konferencji na stronie internetowej  Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy  pod linkiem :

https://legnica.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-legnicy/356-komunikat-nr-2-xvii-konferencja-techniczna-nt-koordynacji-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu-legnica-12-13-pazdziernika-2023-r

Informacja o XVII Konferencj Tecnicznej – Legnica 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.