+

Wyjazd techniczno-integracyjny dla członków KUP OIIB

Data rozpoczęcia szkolenia: 6 września 2023

ZAPROSZENIE

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza swoich członków do udziału w wyjeździe techniczno-integracyjnym w dniach 06-07.09.2023 r. ( środa-czwartek ) do Gdańska i Malborka. Godzinowy plan wyjazdu. I dzień – 6 września 2023 r. ( środa )   6:00 – wyjazd autokaru z Bydgoszczy z parkingu NOT,   6:00 – 10:00 – podróż do Gdańska, 10:00 – 11:30 – zwiedzanie Centrum Kompetencji STOS wraz z serwerownią „Kraken” na Politechnice                           Gdańskiej, 11:30 – 12:00 – przejazd z Politechniki Gdańskiej do Muzeum II Wojny Światowej, 12:00 – 16:00 – zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej  (Wystawa główna 3 h), 16:00 – 17:00 – przejazd do Tczewa, 17:00 – 17:30 – zakwaterowanie w Hotelu Carina w Tczewie, 17:30 – 18:30 – obiadokolacja w Hotelu Carina w Tczewie, 18:30 – 20:00 – czas wolny, 20:00 – 24:00 – kolacja koleżeńska z muzyką w Hotelu Carina. II dzień  –  7 września 2023 r. (czwartek)          do 10:00 – śniadanie w Hotelu Carina w Tczewie, 10:00 – 12:00 – wymeldowanie z hotelu i przejazd do Malborka, 12:00 – 15:30 – zwiedzanie XIV –wiecznego Zamku Krzyżackiego w Malborku (Trasa historyczna 3,5h), 15:30 – 17:00 – obiad we własnym zakresie w Malborku, 17:00 – 20:00 – przejazd do Bydgoszczy. Koszt udziału w wyjeździe technicznym wynosi ca. 450 zł za osobę ( 300 zł opłaca członek Izby, 150 zł dofinansowuje KUP OIIB). Istnieje możliwość udziału w wyjeździe osoby towarzyszącej nie będącej członkiem Izby. Pełna odpłatność osoby towarzyszącej wynosi 450 zł. Zapisy trwają do dnia 14 sierpnia  2023 r. Liczba miejsc ograniczona! (max. 50 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 sierpnia 2023 r. przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 78 1240 6478 1111 0000 4949 9276 z dopiskiem wyjazd techniczno-integracyjny. Zgłoszenia uczestników przyjmują pracownicy biura Kujawsko-Pomorskiej OIIB pod numerem  tel.: 52-366-70-50,  oraz pod adresem mailowym: szkolenia@kup.piib.org.pl. Uwaga! Bilety wstępu do muzeum II Wojny Światowej i  na Zamek Krzyżacki w Malborku w cenie podanej powyżej. Na zwiedzanie Zamku w Malborku jest możliwość zakupu biletów ulgowych dla seniorów powyżej 65.roku życia – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek , dlatego prosimy o zabranie dokumentu  tożsamości  i Legitymacji Emeryta-Rencisty.