+

Sprawdź najnowsze szkolenia on-line

Data rozpoczęcia szkolenia: 2 lipca 2020

Polecamy szkolenia on-line przygotowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń realizowanych w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wykonawca robót budowlanych jego pozycja w procesie budowlanym; podstawy odpowiedzialności, relacje z kierownikiem budowy
  Termin: 2020-06-22, 16:00 – 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Dokumentacja budowy, jako dowód w postępowaniu w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
  Termin: 2020-06-23, 13:00 – 17:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rola organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procesie inwestycyjno-budowlanym
  Termin: 2020-06-24, 10:10 – 14:00
  Prelegenci: Anna Gogola, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Praktyczne aspekty projektowania instalacji wentylacyjnych w budynkach energooszczędnych – cykl 3 wykładów: Wykład 2/3 „Wentylacja i energia”
  Termin: 2020-06-24, 15:00 – 17:00
  Prelegenci: dr inż. Kazimierz Wojtas, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sytuacje trudne w zarządzaniu. Jak stawiać zdrowe granice.
  Termin: 2020-06-24, 18:00 – 20:00
  Prelegenci: dr Anetta Pereświet-Sołtan
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymagania ochrony ppoż. określone w krajowych i europejskich przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych, w tym użyteczności publicznej
  Termin: 2020-06-25, 11:00 – 15:00
  Prelegenci: St. Brygadier Paweł Kielar, Obsługa szkolenia OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Komunikacja kryzysowa – w sytuacji nowej czy trudnej
  Termin: 2020-06-25, 16:00 – 20:00
  Prelegenci: Anna Malarz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Konstrukcje drewniane – wybrane zagadnienia projektowania i realizacji. Cz. 1 Właściwości materiałów
  Termin: 2020-06-26, 10:00 – 11:30
  Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Konstrukcje drewniane – wybrane zagadnienia projektowania i realizacji. Cz. 2 SST dla potrzeb konstr
  Termin: 2020-06-29, 10:00 – 11:30
  Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prawo wodne – 29.06.2020 r.
  Termin: 2020-06-29, 16:00 – 20:00
  Prelegenci: dr inż. Agata Dąbal, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ZMIANA i jak ją przejść w czasach pandemii i recesji
  Termin: 2020-06-30, 11:00 – 15:00
  Prelegenci: Katarzyna Matuszczak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Systemy ETICS – warunki techniczne wykonania i odbioru robót
  Termin: 2020-07-01, 10:00 – 13:00
  Prelegenci: mgr Maciej Rokiel
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw
  Termin: 2020-07-02, 10:00 – 13:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Stecki, Obsługa szkolenia OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Praktyczne aspekty projektowania instalacji wentylacyjnych w budynkach energooszczędnych – cykl 3 wykładów: Wykład 3/3 „Zanieczyszczenia powietrza i sposoby jego oczyszczania”
  Termin: 2020-07-02, 15:00 – 17:00
  Prelegenci: dr inż. Kazimierz Wojtas, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×