+

„Projektowanie systemów detekcji gazów w różnych obiektach i branżach” Bydgoszcz 18.06.2019

Data rozpoczęcia szkolenia: 18 czerwca 2019

 

Zapraszamy na 4 godzinne bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat:

„Projektowanie systemów detekcji gazów w różnych obiektach i branżach”,

którego inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL zajmujące się projektowaniem, serwisowaniem, a także doradztwem w zakresie systemów detekcji gazów.

Program szkolenia:

 • Obowiązujące przepisy oraz normy m.in. regulacje prawne dla poszczególnych branż, wytyczne projektowe, stopień bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) w detekcji gazów dla hal garażowych i przemysłu, cyfrowa norma PN-EN 50171, norma PN-EN 50545 dla hal garażowych (detekcja CO, LPG, NOx, obowiązujące progi alarmowe, średnia ważona dla gazów toksycznych), regulacje dla fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • Zagrożenia w poszczególnych obiektach oraz sposoby ich redukcji i monitorowania.
 • Zasady projektowania systemów detekcji gazów na konkretnych przykładach    w zakładach przemysłowych różnych branż, maszynowniach chłodniczych, pomieszczeniach klimatyzowanych, akumulatorowniach, oczyszczalniach ścieków, kotłowniach, halach ogrzewanych promiennikami, szpitalach (sterylizatorniach), chlorowniach, halach garażowych i innych obiektach. Przykłady, gotowe rozwiązania, szczególne przypadki. Omówienie prawidłowego doboru, rozmieszczania, parametrów pomiarowych oraz realizacji funkcji.
 • pierwszy na świecie system wskazywania wolnych miejsc parkingowych    i zarządzania parkingiem połączony z systemem detekcji gazów oraz wentylacją. Zasady projektowania, korzyści oraz bezpieczeństwo.
 • samodzielne detektory pomiarowo-sterujące jedno- i wielosensorowe.
 • Omówienie najnowocześniejszych cyfrowych rozwiązań w zakresie detekcji gazów. Nowe możliwości wykrywania, pomiaru, sterowania, wizualizacji i zdalnego powiadamiania.
 • Najczęściej popełniane błędy projektowe omawiane na konkretnych przykładach.
 • Systemy detekcji gazów w kontekście przepisów o ochronie przeciwpożarowej (prawidłowa interpretacja zapisów rozporządzenia i określanie roli systemów detekcji).

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • Określanie zagrożeń związanych z niebezpiecznymi gazami oraz sposoby ich monitorowania
 • Znajomość przepisów i norm
 • Umiejętność prawidłowego projektowania systemów detekcji gazów
 • Znajomość najnowszych rozwiązań produktowych

Materiały i korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Techniczne materiały projektowe
 • Szablony gotowych rozwiązań do adaptacji w projektach
 • Gotowe schematy podłączeń w formacie cad
 • Wsparcie i pomoc merytoryczna w przyszłych projektach realizowanych przez uczestników szkolenia

 

Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy  w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek)  w godz. 1300-1700  , w sali Eventowej na I piętrze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na    nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,                                             

na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

 

 

UWAGA!

UWAGA! BIURO KUP OIIB W DN. 14.08.2020 R. NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. Biuro Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

×