+

Korozja biologiczna systemów ociepleń / Bezciśnieniowe i nieinwazyjne metody renowacji systemów ociepleń

Data rozpoczęcia szkolenia: 16 marca 2022

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w imieniu Firmy Remmers zaprasza swoich członków na kolejne bezpłatne szkolenie on-line,  w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 11.00.

Temat szkolenia – Korozja biologiczna systemów ociepleń / Bezciśnieniowe   i nieinwazyjne metody renowacji systemów ociepleń

 1. Opis szkolenia (do kogo skierowane, po krótce co zostanie omówione),
  • Szkolenie skierowane do Działów Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych oraz do osób nadzorujących prace renowacyjne na fasadach
  • Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z renowacją systemów ociepleń w oparciu o zdiagnozowane procesy starzeniowe jakie zachodzą w systemach ociepleń
 2. Program szkolenia
  • Procesy starzeniowe jakie zachodzą w systemach ociepleń
  • Główne przyczyny degradacji systemów ociepleń
  • Metodologia prac renowacyjnych
  • Cechy materiałów, jakimi powinny się charakteryzować produkty do renowacji
 3. Prowadzący: mgr inż. Paweł Kielar
  • Telefon: +48 603 425 974
  • E-mail: pkielar@remmers.pl

Uwaga! Szkolenie będzie poświęcone procesom starzeniowym w systemach ociepleń oraz bezciśnieniowym sposobom renowacji ETICS – informacje ze szkolenia są unikatowe i nie można ich znaleźć w publikacjach prasowych!

Na szkolenie należy się zarejestrować, link podajemy poniżej.

https://remmersedu.clickmeeting.com/procesy-starzeniowe-w-systemach-ocieplen-jak-poddawac-system-ocieplen-skutecznej-renowacji-/register?_ga=2.210551570.602192185.1646043136-588434228.1642775266

Zapraszamy serdecznie!