+

„Ekoinnowacje gospodarki wodno-ściekowej fundamentem budowy miasta inteligentnych rozwiązań”

Data rozpoczęcia szkolenia: 15 kwietnia 2019
   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej, które odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. w Toruniu  w godz. 10-15, sala  konferencyjna w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI Al. Solidarności 1-3.
 
Serdecznie Zapraszamy !!!  Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do dnia 12.04.2019 r.
prosimy dzwonić pod numer tel. 52 3667050 , 56 662 90 75 lub mail kup@piib.org.pl
 

program seminarium gosp wodno-sciekowa, Torun 15.04.2019

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×