+

Uwaga! zmiana miejsca szkolenia -„Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych – przy zastosowaniu Systemów Suchej Zabudowy w Budownictwie” 25.04.2019 Toruń

Data rozpoczęcia szkolenia: 25 kwietnia 2019

Zadaniem Stowarzyszenia  jest propagowanie idei suchej zabudowy w Polsce oraz upowszechnienie wiedzy o produktach gipsowych i gipsowo-pochodnych, szczególnie o płytach gipsowo-kartonowych, ich zastosowaniu w systemach suchej zabudowy przy aranżacji powierzchni mieszkalnych     i komercyjnych (biurowe, sklepowe, przemysłowe).

Program szkolenia:

Część I. Prowadzona przez Eksperta Pożarnictwa.

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.
 2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku.
 • Ściany,
 • Dachy,
 • Stropy,
 • Poddasza,
 • Strefy pożarowe,
 • Oddzielenia przeciwpożarowe.

Część II. Prowadzona przez Eksperta Technicznego.

 1. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów:
 • Ściany,
 • Stropy,
 • Dachy i zabudowa poddasza,
 • Przykład badania ścian wysokich z 2016 r.
 • Błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

 

Szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek)    w godz. 1330-1630  w sali konferencyjnej Polskiego Związku Inżynierów    i Techników Budownictwa (PZITB), ul. Szeroka 34 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego im. T. Długokińskiego ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na   nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,  na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl