+

Terminarz posiedzeń

Okręgowa Komisja  Rewizyjna

14.01.2020

25.02.2020

12.05.2020

08.09.2020

17.11.2020

15.12.2020

 

 

Kontrole:

14.01.2020 – kontrola realizacji budżetu i działalności biura KUP OIIB

25.02.2020 – kontrola sprawozdań OR, OKK, OSD, OROZ na XIX  Zjazd Delegatów OIIB

08.09.2020 – kontrola OKK, OROZ

17.11.2020 – kontrola OSD, OR