+

Terminarz posiedzeń

Okręgowa Komisja  Rewizyjna

19.02.2019
12.03.2019
21.05.2019
10.09.2019
22.10.2019
26.11.2019
10.12.2019

 

 

Kontrole:

08.01.2019 – kontrole punktów konsultacyjnych

19.02.2019 – kontrola realizacji budżetu i sprawozdania finansowego

21.05.2019 – kontrola działalności biura

22.10.2019 – kontrola OROZ i OSD

26.11.2019 – kontrola OR i OKK