+

Skład

Przewodniczący

Andrzej Myśliwiec


Członkowie

Jarosław Bobkowski
Katarzyna Dąbrowska
Franciszek Gładykowski
Paweł Grochocki
Jan Guzik
Tomasz Wiese