+

Usługi transgraniczne

 

Inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii, posiadający kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa w swoim kraju (tj. kraju pochodzenia), który prowadzi działalność zgodną z prawem w innym państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej znajduje się Oświadczenie w formie pliku PDF do pobrania i wytyczne związane ze świadczeniem usługi transgranicznej:

uluga-transgranicza-wytyczne

usluga-transgraniczna-opis

usluga-transgraniczna-oswiadczenie