+

XVI. ZJAZD SPRAWOZDAWYCY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Sprawozdania okręgowych organów i prognozy dotyczące spodziewanych w tym roku zmian w legislacji to główne tematy XVI Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 22 kwietnia br. w Bydgoszczy.

 

Zjazd sprawozdawczy otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Rady KUP OIIB. Na stanowisko przewodniczącego XVI zjazdu sprawozdawczego wysunięto kandydaturę mgr inż. Dariusza Morczyńskiego z Grudziądza. W prezydium zjazdu zasiedli: jako wiceprzewodniczący – mgr inż. Jadwiga Kaniewska i mgr inż. Włodzimierz Miklas, zaś na funkcje sekretarzy wybrano[nbsp] inż. Barbarę Antonowicz oraz mgr. inż. Ryszarda Orłowskiego.

Jako przedstawicielka PIIB wystąpiła mgr inż. Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Przedstawiła bilans współpracy PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w perspektywie wprowadzanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wskazała także na konieczność doskonalenia zawodowego wszystkich członków PIIB: w marcu Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, której przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przyjęła uchwałę dotyczącą opracowania szczegółowych zasad

podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Do tematu wrócił w swym sprawozdaniu prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, który mówił też o inicjatywach KUP OIIB, które przysłużyć się mogą wspieraniu dobrych praktyk i świadomości etycznej inżynierów budownictwa. – Pewnym novum jest konkurs[nbsp] „Prymus Budownictwa”. W tego typu konkursach zwykle wybierane są obiekty, budowy, modernizacje itd. Nam chodzi o to, by wyróżnić osoby – najlepszych fachowców spośród projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru – mówił prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. W tym roku odbędzie się druga edycja konkursu „Prymus Budownictwa”.

Sporą część zjazdu poświęcono zagadnieniom etycznym, m.in. odtworzono wystąpienie prof. Ireny Lipowicz na marcowej konferencji z okazji 15-lecia PIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa– fundamentem zaufania społecznego” o powinnościach etycznych zawodu inżyniera budownictwa.

W zjeździe wzięło udział 89 delegatów z 113 uprawnionych.

 

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB udzielił absolutorium Radzie KUP OIIB.

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×