+

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej zamieszczamy Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

WYTYCZNE dot. przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane

 

oraz

Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne
okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która jest szczegółowym uzupełnieniem ww. wytycznych.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane

 

Zgodnie z ust. 4 ww. Procedury, osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dacie egzaminu i potwierdzić własnoręcznym podpisem oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, oraz przekazać je zespołowi egzaminacyjnemu przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin. Dotyczy to zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego.

 

oświadczenie COVID

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×