+

Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem

W dniu 16 grudnia 2022  r. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie przewodniczącej OR KUP OIIB Renaty Staszak, Z-cy Przewodniczącej OR KUP OIIB Adama Podhoreckiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  Mikołajem Bogdanowiczem.

Celem spotkania było podsumowania dotychczasowej współpracy na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Wojewoda otrzymał również medal jubileuszowy XX-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.