+

Podziękowania dla samorządów zawodowych

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wystosowała podziękowania ze słowami wsparcia do samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, farmaceutów, pracowników wszystkich zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Z podziękowaniami można zapoznać się w linku poniżej.

Podziekowanie