+

Obwodowe zebrania wyborcze

W imieniu Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uprzejmie zapraszam na obwodowe zebrania wyborcze, podczas których zostaną wybrani delegaci na zjazdy sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na VI kadencję, obejmującą lata 2022–2026. Okręgowy Zjazd KUP OIIB, w którym wezmą udział nowo wybrani delegaci, zbierze się 23 kwietnia 2022 roku i dokona wyboru przewodniczących oraz członków organów naszej Izby na kolejną kadencję. Już dzisiaj zapraszamy na zebrania wyborcze wszystkich członków naszej Izby.
Obwodowe zebrania wyborcze będą organizowane na terenie naszego województwa w styczniu 2022 roku. Na te zebrania wyborcze zapraszamy wszystkich czynnych członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uprawniony uczestnik zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. Każdy członek okręgowej izby inżynierów budownictwa niezawieszony do dnia zebrania ma bierne prawo wyborcze, zaś czynne prawo wyborcze posiada tylko na jednym zebraniu.
 
Poniżej podajemy harmonogram zebrań w poszczególnych obwodach wyborczych:
 
Regulamin wyborów – zał. do uchwały nr 13.98.21
 

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×