+

nekrolog

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Kolegi

 

MGR. INŻ. WIESŁAWA DZIUBY,

 

Wieloletniego członka komisji przeprowadzającej egzamin na uprawnienia budowlane organizowanego

Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

nagrodzonego i wyróżnionego,

Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

 składają

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB,

członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB,

oraz

koleżanki i koledzy z Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

oraz pracownicy Biura Izby.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek tj. 06.12.2021 r. o godz. 13:00 na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

 

 

 

 

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×