+

Konkurs „PRYMUS BUDOWNICTWA”

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu „Prymus Budownictwa” dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie: projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenia
można nadsyłać do 31 maja.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje oraz wszyscy członkowie KUP OIIB.
Ocenie podlega udział w inwestycjach zrealizowanych w 2022 r.
Nagradzane będą zwłaszcza: innowacyjność, rozwiązań projektowych i wykonawczych, kompleksowość rozwiązań projektowych, wysoka jakość wykonawstwa budowlanego, wyróżniająca organizacja procesu budowlanego i efektywne przestrzeganie zasad bezpiecznego
budowania, walory ekonomiczne i ekologiczne inwestycji.
Zgłoszenia w formie pisemnej kierować należy do siedziby Biura KUP OIIB w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r.!
Zgłoszenie powinno obejmować opis realizowanego obiektu z określeniem podstawowych parametrów technicznych, wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy, krótkie uzasadnienie oraz pisemną zgodę kandydata na udział w konkursie.
Ogłoszenie laureatów następuje podczas corocznych obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.
Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu „Prymus Budownictwa” dostępne są na stronie internetowej
KUP OIIB www.kup.piib.org.pl w zakładce „Druki”.
Udział w konkursie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa ułatwia laureatom wypromowanie
ich własnej, osobistej marki jako fachowców w zawodzie inżyniera budownictwa, co przekłada się na ich atrakcyjność na lokalnym
rynku pracy.

Regulamin konkurs PRYMUS BUDOWNICTWA

karta zgłoszenia prymus budownictwa

 

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×