+

Inflacja 2024 – zmiana cen Programu MultiSport

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , że wraz z kolejnym , pełnym Okresem Rozliczeniowym (lecz nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku) zmianie ulegną ceny Kart w Programie MultiSport.

Zaktualizowana wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Benefit Systems S.A. usługi, została ustalona w oparciu
o pomnożenie obowiązujących dotychczas cen Kart przez średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z opublikowanym w dniu 15 stycznia 2024 roku
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł ogółem w 2023 roku, w stosunku do roku 2022, + 11,4 %.

Szczegółowe zmiany cen pakietów sportowych przedstawiamy w tabeli:

Rodzaj karty Obecna cena netto Obecna cena brutto Nowa cena netto Nowa cena brutto
Program Karta MultiSport Plus Pracownik 157,41 zł 170,00 zł 175,35 zł 189,38 zł
Program Karta MultiSport Plus – Os. Tow. 175,00 zł 189,00 zł 194,95 zł 210,55 zł
Program Karta MultiSport Classic – Pracownik 139,81 zł 150,99 zł 155,75 zł 168,21 zł
Program Karta MultiSport Classic Os. Tow. 156,48 zł 169,00 zł 174,32 zł 188,27 zł
Program Karta MultiSport Light Pracownik 75,93 zł 82,00 zł 84,59 zł 91,36 zł
Program Karta MultiSport Light – Os. Tow. 109,26 zł 118,00 zł 121,72 zł 131,46 zł
Rodzaj karty Obecna cena netto Obecna cena brutto Nowa cena netto Nowa cena brutto
Program Karta MultiSport Senior 73,15 zł 79,00 zł 81,49 zł 88,01 zł
Program Karta MultiSport Student 119,44 zł 129,00 zł 133,06 zł 143,70 zł
Program Karta MultiSport Kids 82,41 zł 89,00 zł 91,80 zł 99,14 zł
Program Karta MultiSport Kids Aqua 37,04 zł 40,00 zł 41,26 zł 44,56 zł

Szczegółowe zmiany cen pakietów sportowych przedstawiamy w tabeli: