+

II Regionalne Forum Inżynierskie

 

W dniach 3-4 września br. w Toruniu odbyło się II REGIONALNE FORUM INŻYNIERSKIE „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie” . Organizatorem głównym była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, współorganizatorami były Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
W trakcie Forum odbyły się 4 sesje:
Sesja I – „Wybrane problemy polskiego budownictwa”
Sesja II – „Aktualności regionalne w sektorze budowlanym”
Sesja II – „Miejsce i rola oraz działalność młodych inżynierów w PIIB”
Sesja IV – „Działalność organów nadzoru budowlanego, eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem udzielili:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia.
Patronat Medialny:
Inżynier Budownictwa.
Sponsorzy:
Firma Alstal oraz firma Sika.
 
O II Regionalnym Forum Inżynierskim był również reportaż w TVP3 Bydgoszcz 🎥 https://bydgoszcz.tvp.pl/55682978/forum-inzynierskie-torun