+

II Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa odbędzie się już w październiku – tym razem w Nakle n. Notecią, Grudziądzu i Brodnicy

Znów pomożemy inwestorom

 

– Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa to na pewno nie będzie chwilowa akcja, eksperyment, ale długoterminowa cykliczna inicjatywa budująca prestiż inżyniera budownictwa, dowodząca słuszności uznawania naszej profesji za zawód zaufania publicznego – mówi prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Koordynator Regionalny II Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa

 

W całej Polsce jesienią odbędą się bezpłatne konsultacje organizowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj z inżynierem budownictwa”. Co to za wydarzenie i gdzie się odbędzie w naszym województwie?

W tym roku Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa odbędzie się w trzech miastach powiatowych naszego regionu Kujaw i Pomorza, tj.:

  • w Nakle n. Notecią w dniu 01.10.2022 roku (godz. 10.00÷13.00) w Nakielskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 3;
  • w Grudziądzu w dniu 08.10.2022 roku (godz. 10.00÷13.00) w budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy pl. Niepodległości 5;
  • w Brodnicy w dniu 08.10.2022 roku (godz. 10.00÷13.00) w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kościelnej 7.

Wydarzenie to, skierowane głównie do społeczności lokalnej, obejmować będzie problematykę szeroko pojętego budownictwa, tj. tematykę formalno-prawną, zagadnienia konstrukcji i architektury, instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz problematykę OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Zespoły eksperckie składać się będą z różnych aktywnych specjalistów o znacznych umiejętnościach, kompetencjach i doświadczeniu. Zmierzamy do tego, aby do Zespołów włączyć m.in. powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (PINB), przedstawicieli starostw. Dzięki współpracy z urzędami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej zyskamy kompleksowe spojrzenie na zagadnienie przedstawione przez interesanta – będziemy mogli je ocenić nie tylko z perspektywy technicznej, ale też z punktu widzenia praktyki urzędniczej itp.