+

E- wydanie Inżyniera Budownictwa

W związku z uchwałą nr 40/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. dotyczącą zmiany zasad wydawania czasopisma ‘’Inżynier Budownictwa’’ informujemy , że od stycznia 2023 roku miesięcznik ‘’ Inżynier Budownictwa’’ będzie wysyłany do członków PIIB w formacie e-wydania.  W formie elektronicznej  (pdf) otrzymywać będą państwo również biuletyn KUPOIIB ‘’Nasze Aktualności’’