+

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – 25.09.2021 r. Bydgoszcz – Toruń

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa,  który odbędzie się w naszym województwie w Bydgoszczy i w Toruniu w dn. 25.09.2021 r.,  w godz. 9:00 -16:00.

Bydgoszcz:

ul. K. Gotowskiego 6, siedziba Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Toruń:

ul. Piernikarska 4/1, siedziba Punktu Konsultacyjnego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4645-dzien-otwarty-inzyniera-budownictwa-strona-akcji