+

Aktualizacja maili

Prosimy osoby, które nie otrzymują korespondencji mailowej, o podanie oraz aktualizację adresów e-mail na obowiązujące.
Aktualna baza pozwoli nam na informowanie Państwa o ważnych wydarzeniach w izbie oraz przekazywanie prasy w wersji elektronicznej i dostarczanie komunikatów o szkoleniach.

Prosimy o aktualizację maili na adres: kup@kup.piib.org.pl