+

Z wielkim żalem informujemy, że 28 grudnia 2020 r. zmarł nasz zasłużony kolega, jeden z twórców Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w ostatnich latach członek Okręgowej Rady, mgr inż. Roman Pastwa.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek,
31 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 pożegnaniem Zmarłego w kościele pw. Chrystusa Króla. O godz. 13.30 w kościele zostanie odprawiona Msza Święta żałobna.
Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się
na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego
(I brama od ul. Gałczyńskiego).

 

 W 1958 r. mgr inż. Roman Pastwa ukończył Wydział Budownictwa Wodnego na Politechnice Gdańskiej. Pierwszą pracę asystenta podjął tuż po uzyskaniu dyplomu, w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Oddział Włocławek, gdzie pracował nad przygotowaniem zapory wodnej we Włocławku. Szybko postanowił przejść do budownictwa powszechnego. W latach 1959-1966 pracował w Terenowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy. Jako kierownik Odcinka Budowlanego nr 1 w Toruniu realizował wiele obiektów, które do dziś stanowią ważne punkty na mapie całego województwa, jak np. biurowiec Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Porcie Drzewnym, budynki administracyjne i produkcyjne Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych przy ul. Żółkiewskiego, budynek dawnej krochmalni na Szosie Lubickiej, gdzie mieści się obecnie siedziba firmy Nestle-Pacific, a także jedne z pierwszych wieżowców w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej (dziś mieści się w nich m.in. siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia). Przez kolejne 25 lat, aż do 1992 r., mgr inż. Roman Pastwa związany był z Biurem Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu, gdzie przeszedł pełną ścieżkę awansu zawodowego, aż do stanowiska dyrektora naczelnego (od 1973 r.). Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego było państwowym przedsiębiorstwem, które przygotowywało dokumentację projektową dla inwestycji produkcyjnych uspołecznionej gospodarki rolnej, a także obiektów infrastruktury społecznej, takich jak ośrodki zdrowia, szkoły, obiekty handlowe. Realizowało ponadto dokumentację projektową dla obiektów miejskich, np. modernizacji Miejskiego Szpitala Specjalistycznego na ul. Batorego w Toruniu. BPBW działało na terenie całego dawnego województwa bydgoskiego. Po 1992 r. mgr inż. Roman Pastwa podjął pracę za granicą – blisko 3 lata spędził w Niemczech. Po powrocie z Niemiec zatrudnił się na część etatu w Biurze Usług Technicznych NOT oraz rozpoczął działalność rzeczoznawcy budowlanego, biorąc udział m.in. w rewitalizacji Cmentarza Orląt Lwowskich.
Mimo przejścia na emeryturę mgr inż. Roman Pastwa wciąż aktywnie pracował na polu działalności społecznej. W 1975 r. mgr inż. Roman Pastwa współzakładał oddział w Toruniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, którego aktywnym działaczem pozostał do końca. Był też członkiem komitetu założycielskiego (zespołu organizacyjnego) Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2001 r. Od wielu lat działał na rzecz Izby jako członek Okręgowej Rady. Jego doświadczenie oraz życiowa mądrość sprawiały, że zawsze był chętnie słuchany i nieraz służył nam swoimi radami oraz cenną pomocą. Będzie nam go bardzo brakowało.