+

Archiwum - Aktualności 2018

Zaświadczenia elektroniczne od 1 kwietnia 2019 roku

Szanowni członkowie KUP OIIB. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej. Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego […]

Czytaj dalej: artykuł Zaświadczenia elektroniczne od 1 kwietnia 2019 roku

Petycja do p. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach

Zapraszamy do podpisania petycji broniącej przed deprecjonowaniem zawodu inżyniera budownictwa Bieżące informacje na temat proponowanych przez IARP oraz PIIB zapisów ustawowych są zamieszczane na profilu facebookowym PIIB, w wersji tradycyjnej pojawią się zaś w grudniowym numerze Inżyniera Budownictwa. Petycja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym zawodów inżyniera budownictwa i architekta

Czytaj dalej: artykuł Petycja do p. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach

Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018

Poniżej publikujemy listę osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 z podziałem na specjalności: Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Konstrukcyjno-budowlane Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego – Kolejowa Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Drogi Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Elektryczne Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Mostowe […]

Czytaj dalej: artykuł Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018

Co nowego w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa?

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ukazały się materiały poświęcone aktualnej sytuacji związanej z projektami ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa proponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.   „Inżynier budownictwa podporządkowany architektowi? Ustawa o inżynierach w opinii PIIB” https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3664-inynier-budownictwa-podporzdkowany-architektowi-ustawa-o-inynierach-w-opinii-piib   Interpelacja poselska w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3663-2018-11-19-12-11-32   Nieuzasadnione uprzywilejowanie […]

Czytaj dalej: artykuł Co nowego w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa?

Bezpiecznie czy (i) pięknie…

„Obiekt budowlany – przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno?”. Na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa” (www.inzynierbudownictwa.pl) zamieszczony jest artykuł  pt. „Bezpiecznie czy (i) pięknie…” autorstwa kol. Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej KR PIIB. Dotyczy projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa. Zachęcamy do przeczytania! „Obiekt budowlany – przejaw […]

Czytaj dalej: artykuł Bezpiecznie czy (i) pięknie…

PIIB zgłosiła uwagi do projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała 25 października br. do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektów  ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach  oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa.Tabela z uwagamiPismo do A. Sobonia, Sekretarza Stanu w MIiR

Czytaj dalej: artykuł PIIB zgłosiła uwagi do projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa