+

Aktualności

I SESJA EGZAMINACYJNA 2019

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2019   można składać od 08 stycznia do 07 lutego 2019 r. (termin ostateczny) w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT) Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2019– 17 maja 2019 r. […]

Czytaj dalej: artykuł I SESJA EGZAMINACYJNA 2019

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczyste wręczenie decyzji – uprawnień budowlanych – odbędzie się 28 stycznia 2019 r.,  w sali Eventowej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, przy ul. K.Gotowskiego 6: o godz. 15.00 – dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o godz. 16.00 – dla specjalności mostowej, drogowej, kolejowej, sanitarnej i elektrycznej. W naszej izbie w obecnej sesji egzaminacyjnej decyzję odbierze 96 osób. 

Czytaj dalej: artykuł UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Zaświadczenia elektroniczne od 1 kwietnia 2019 roku

Szanowni członkowie KUP OIIB. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej. Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego […]

Czytaj dalej: artykuł Zaświadczenia elektroniczne od 1 kwietnia 2019 roku

Petycja do p. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach

Zapraszamy do podpisania petycji broniącej przed deprecjonowaniem zawodu inżyniera budownictwa Bieżące informacje na temat proponowanych przez IARP oraz PIIB zapisów ustawowych są zamieszczane na profilu facebookowym PIIB, w wersji tradycyjnej pojawią się zaś w grudniowym numerze Inżyniera Budownictwa. Petycja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym zawodów inżyniera budownictwa i architekta

Czytaj dalej: artykuł Petycja do p. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach

Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018

Poniżej publikujemy listę osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 z podziałem na specjalności: Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Konstrukcyjno-budowlane Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego – Kolejowa Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Drogi Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Elektryczne Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Mostowe […]

Czytaj dalej: artykuł Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018

UWAGA!

UWAGA!!Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu przy ul. M.J. Piłsudskiego 20 od 1 marca 2019 r. zawiesza działalność. O miejscu i terminach nowych dyżurów zastępy Przewodniczącego KUPOIIB poinformujemy wkrótce.

×