+

Aktualności

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – 25.09.2021 r. Bydgoszcz – Toruń

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa,  który odbędzie się w naszym województwie w Bydgoszczy i w Toruniu w dn. 25.09.2021 r.,  w godz. 9:00 -16:00. Bydgoszcz: ul. K. Gotowskiego 6, siedziba Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Toruń: ul. Piernikarska 4/1, siedziba Punktu Konsultacyjnego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4645-dzien-otwarty-inzyniera-budownictwa-strona-akcji

Czytaj dalej: artykuł Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – 25.09.2021 r. Bydgoszcz – Toruń

Nowe rozporządzenia związane z cyfryzacją od 01.07.2021 r.!

29 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia […]

Czytaj dalej: artykuł Nowe rozporządzenia związane z cyfryzacją od 01.07.2021 r.!

II SESJA EGZAMINACYJNA 2021 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ON-LINE I WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW POCZTĄ

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2021   w terminie od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r. (termin ostateczny wysyłki dokumentów)   Wnioski należy przesyłać w w/w terminie TYLKO I […]

Czytaj dalej: artykuł II SESJA EGZAMINACYJNA 2021 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ON-LINE I WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW POCZTĄ

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z DNIA 28.05.2021 r. i TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane z dnia 28.05.2021 r. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami. Prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów. specjalność INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA specjalność INSTALACYJNA SANITARNA specjalność INŻYNIERYJNA KOLEJOWA KOB + HYDROTECHNICZNA + MOSTOWA specjalność KONSTRUKCYJNO […]

Czytaj dalej: artykuł WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z DNIA 28.05.2021 r. i TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH

Nekrolog

  „Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.” Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2021 r. zmarł nasz kolega Jan Palacz (lat 74), długoletni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego.   Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie  składają   Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB, oraz […]

Czytaj dalej: artykuł Nekrolog

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej zamieszczamy Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2   WYTYCZNE dot. przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane   oraz Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu […]

Czytaj dalej: artykuł Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ANKIETA dotycząca zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB

W związku z wyraźną w ostatnim czasie intensyfikacją prac związanych z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie potencjalnego zainteresowania*) zakupem PODPISU KWALFIKOWANEGO po uzyskaniu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa preferencyjnych warunków dla swoich członków. *) wyrażenie zainteresowania w ankiecie NIE JEST zobowiązaniem się do zakupu Szczegóły nt. podpisu kwalifikowanego można […]

Czytaj dalej: artykuł ANKIETA dotycząca zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB

Prośba o opinię

Szanowni Państwo, W dniu 29 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Będzie to akt prawny, który będzie określał, jak ma wyglądać projekt budowlany w postaci elektronicznej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem i zgłaszanie […]

Czytaj dalej: artykuł Prośba o opinię

nekrolog

                                                                             „Nie umierają nigdy Ci,o których pamiętamy                                                                                        – bo pamięć to nieśmiertelność.” Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego i życzliwego Kolegi   mgr. inż. Tomasza Kasperkiewicza   wieloletniego członka i egzaminatora Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nagrodzonego i wyróżnionego, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów […]

Czytaj dalej: artykuł nekrolog