+

Aktualności

Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 17.05.2019 r. na uprawnienia budowlane

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. ELEKTRYCZNE 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego DROGI 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego TELEKOMUNIKACJA 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego MOSTY 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KOLEJOWA KOB 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1C 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA K 1B 1a lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1A 1a […]

Czytaj dalej: artykuł Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 17.05.2019 r. na uprawnienia budowlane

Apel Delegatów KUPOIIB w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy o architektach

Apel delegatów na Zjazd KUP OIIB Informujemy, że XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy podjął uchwałę nr 16/2019 z dn. 13 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Apelu dot. projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisów wprowadzających ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Z ww. dokumentami można się zapoznać TUTAJ

Czytaj dalej: artykuł Apel Delegatów KUPOIIB w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy o architektach

pismo prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Kledyńskiego adresowane do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ws. projektów ustaw o inżynierach budownictwa oraz architektach z dn. 1.04.2019 r.

Przedstawiamy pismo prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Kledyńskiego adresowane do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ws. projektów ustaw o inżynierach budownictwa oraz architektach z dn. 1.04.2019 r. pismo prezesa PIIB do MIiR ws. projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Czytaj dalej: artykuł pismo prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Kledyńskiego adresowane do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ws. projektów ustaw o inżynierach budownictwa oraz architektach z dn. 1.04.2019 r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

                Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny  i wśród przyjaciół  oraz wesołego Alleluja. składa: Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB oraz pracownicy Biura KUP OIIB  

Czytaj dalej: artykuł ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Projekt ustawy „o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”.

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt ustawy „o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a także zgłaszania uwag do biura Izby. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane – OSR Projekt ustawy o zmianie ustawy – […]

Czytaj dalej: artykuł Projekt ustawy „o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”.

Nowe projekty ustaw samorządowych

Uprzejmie informujemy, że ukazały się nowe projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Prosimy o ewentualne zgłaszanie swoich uwag odnośnie proponowanych zmian do Biura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: kup@piib.org.pl Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę […]

Czytaj dalej: artykuł Nowe projekty ustaw samorządowych

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×