+

Biblioteka norm

 

Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych, zarejestrowane w Portalu PIIB,  mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN.

W wewnętrznym portalu użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Przejdź do portalu