+

Biblioteka norm

 

Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przez 6 miesięcy mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN – Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

 

Osoby zainteresowane dostępem do portalu proszone są o kontakt z biurem Izby pod nr telefonu 52 366 70 50.

Przejdź do portalu

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×