+

Biblioteka norm

 

Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych, zarejestrowane w Portalu PIIB,  mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN.

W wewnętrznym portalu użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Przejdź do portalu

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×