+

Zaproszenie na seminarium

Data rozpoczęcia szkolenia: 27 września 2023

Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zapraszają na bezpłatne seminarium:
Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie  w dniu 27 września 2023 r o godz. 9:00
Auditorium Novum – Aula B
Politechniki Bydgoskiej

STRONA INTERNETOWA
 
TEMATYKA
Seminarium ma na celu określenie zasad poprawnej współpracy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza między kierownikiem budowy (robót), inwestorem i geodetą.

Podczas seminarium będzie omówiona między innymi problematyka dotycząca aspektów prawnych i technicznych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.

Będą przedstawione informacje związane z istotą funkcjonowania bazy znaków geodezyjnych, systemem zarządzania oraz ich ochroną.

Zapraszamy wszystkich uczestników seminarium do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym.

Podczas panelu przewiduje się bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu opracowania standardów poprawnej i efektywnej współpracy.

Ze szczegółami dotyczącymi
seminarium można zapoznać się
w poniższym dokumencie.
BROSZURA PDF

 

 
Udział w seminarium jest darmowy. Ze względów organizacyjnych konieczna jest wcześniejsza rejestracja gdzie dodatkowo możesz

przedstawić propozycję pytania lub zagadnienia na panel dyskusyjny.

REJESTRACJA