+

ZAPRASZAMY na szkolenie ON-LINE

Data rozpoczęcia szkolenia: 22 września 2020

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szkolenie organizowane po raz pierwszy w trybie ON-LINE na temat: 

„Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – obiekty kubaturowe”

które odbędzie się w dn. 22 września 2020 roku w godz. 11:00 – 15:00. 

Prelegentem szkolenia będzie dr inż. Michał Pieńko z Politechniki Lubelskiej. 

 

Zapisz się na szkolenie ON-LINE pt.: „Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – obiekty kubaturowe”, klikając w poniższy link: https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online/1ae3ad10-dad5-11ea-adc0-81f303eefb29/zapisz 

 

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia:

  1. Regulacje prawne:

   – Przepisy BHP przy montażu, użytkowaniu i demontażu rusztowań,

 – Normy odnoszące się do rusztowań.

  1. Zasady montażu/demontażu rusztowań:

– Wymagane uprawnienia,

– Prace przygotowawcze,

– Dokumentacja rusztowania.

  1. Posadowienia rusztowania:

– Kształtowanie posadowienia rusztowania,

– Nośność gruntu, dobór podkładów, posadowienie na terenie pochylonym,

– Rusztowania podwieszone, rusztowania ustawione na dachach obiektów.

  1. Układ konstrukcyjny rusztowań:

– Dobór optymalnego systemu rusztowania, siatka konstrukcyjna, elementy rusztowania,

– Rusztowania przejezdne, wolnostojące, platformy robocze,

– Newralgiczne elementy konstrukcyjne.

  1. Kotwienie rusztowań:

– Wymagania,

– Rodzaje kotew,

– Formy realizacji.

  1. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości:

– Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości,

– Poręcze i krawężniki wewnętrzne,

– Siatki ochronne.

  1. Dodatkowe elementy wyposażenia:

– Daszki ochronne,

– Poszerzenia, dźwigary kartowe,

– Odboje,

– Uziemienia i instalacje odgromowe.

  1. Odbiór i przeglądy rusztowań:

– Osoby uprawnione do odbioru rusztowania,

– Elementy protokołu odbioru rusztowania,

– Rodzaje i częstotliwość wykonywania przeglądów,

– Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie przeglądów.

  1. Zasady prowadzenia prac:

– Komunikacja na rusztowaniu,

– Transport pionowy,

– Składowanie.

 

Przypominamy, że szkolenia ON-LINE organizowane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, a rejestracja na transmisję wybranego szkolenia odbywa się w portalu PIIB: www.portal.piib.org.pl.

O udziale w danym wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×