+

Szkolenia on-line – maj,czerwiec, lipiec 2020

Data rozpoczęcia szkolenia: 3 czerwca 2020

Polecamy szkolenia on-line przygotowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB. Dołączamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Data Tytuł szkolenia Rejestracja
19 maja 2020
godz. 11.00-15.00
ZAANGAŻOWANIE – czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – Narzędzia wzmacniania siły i odporności psychicznej

Prelegent: Monika Zalewska – HIGH5 Group

Organizator:  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

ZAPISY

 

Program / Info  

20 maja 2020
godz. 10.00-14.00
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie 19 września 2020 roku, a także z uwzględnieniem przepisów związanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Prelegent: Tomasz Radziewski 

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
21 maja 2020
godz. 11.00-15.00
DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku) 

Prelegent: Q&A dr inż.Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

Program / Info 

25 maja 2020
godz. 16.00-20.00
Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
26 maja 2020
godz. 11.00-15.00
Rola kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność

Prelegent: Radca Prawny Jolanta Szewczyk

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 ZAPISY 

Program / Info   

27 maja 2020
godz. 16.00-20.00
Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
28 maja 2020
godz. 10.00-14.00
Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków

Prelegent: st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk 

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
28 maja 2020
godz. 14.00-18.00
Konstruktywna informacja zwrotna i egzekwowanie zadań – Akademia Menadżera

Prelegent: Piotr Sajewicz – HIGH5 Group

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

29 maja 2020
godz. 11.00-15.00
Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
2 czerwca 2020 godz. 10.00-14.00 Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
3 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00 Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji z 2020 r., a także specustawy drogowej

Prelegent: mgr Tomasz Radziewski

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
9 czerwca 2020 godz. 10.00-14.00 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych aktualnie obowiązująca dla inwestorów i wykonawców robót budowalnych

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
10 czerwca 2020
godz. 10.00-14.00
Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo budowalne

Prelegent: Mirosław Puzia (geodeta uprawniony, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego)

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
15 czerwca 2020
godz. 10.00-12.00
Urządzenie piorunochronne z wykorzystaniem elementów naturalnych – uproszczenia w procesie inwestycyjnym

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
16 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Prelegent: Maria Tomaszewska – Pestka Agencja Wyłączna Ergo Hestii

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
17 czerwca 2020
godz. 10.00-14.00
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane w 2020 r.

Prelegent: Tomasz Radziewski 

Organizator:  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie 
22 czerwca 2020
godz. 16.00-20.00
Wykonawca robót budowlanych jego pozycja w procesie budowlanym; podstawy odpowiedzialności, relacje z kierownikiem budowy

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
23 czerwca 2020
godz. 10.00-12.00
Beton wodonieprzepuszczalny

Prelegent: mgr Maciej Rokiel

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
25 czerwca 2020
godz. 11.00-15.00
Wymagania ochrony ppoż. określone w krajowych i europejskich przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych, w tym użyteczności publicznej

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie
1 lipca 2020 godz. 10.00-13.00 Systemy ETICS – warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Prelegent: mgr Maciej Rokiel 

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

https://portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE i zapisać się na wybrane szkolenie

 

UWAGA!

Biuro KUP OIIB w dniu 04.06.2021 r. będzie nieczynne

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 04.06.2021 r.  biuro będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

×