+

„Projektowanie ochrony odgromowej i instalacji uziemiających w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe m.in.: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364”,

Data rozpoczęcia szkolenia: 8 października 2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat:

„Projektowanie ochrony odgromowej i instalacji uziemiających w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe m.in.: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364”, którego inicjatorem jest Firma RST zajmująca się profesjonalną ochroną odgromową i przed przepięciami.

Szkolenia odbędą się:

 • 8 października 2019 r. (wtorek) w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , sala Eventowa, I piętro, w godz. 10.00 – 14.00,
 • 9 października 2019 r. (środa) w Toruniu, sala konferencyjna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ul. Piernikarska 6, I piętro, w godz. 10.00 – 14.00,

 

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz służb eksploatacji operatorów energetycznych i dużych zakładów przemysłowych, ale także do działów inwestycji i studentów kierunków elektrotechnicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady projektowania stref ochronnych instalacji odgromowych dla obiektów budowlanych według obowiązujących norm serii PN-EN 62305. Omówione zostaną metody projektowania zwodów (metoda toczącej się kuli i kąta ochronnego) i wyznaczania odstępów separujących w zależności od klasy LPS.

Kompleksowo zostaną przedstawione również wymagania normatywne dla systemów uziemiających oraz konsekwencje wymogu stosowania uziomu fundamentowego i jego współpracy ze sztucznym uziomem zewnętrznym (otokowym lub pionowym). Omówione zostanie znaczenie pomiaru rezystywności gruntu i jego wpływ na obliczenia projektowe.

Kolejnym punktem będzie prezentacja produktów i zasad budowy systemów ochrony przed przepięciami sieci zasilających i niskosygnałowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.

Program szkolenia podajemy w załączeniu.

 

Wykładowcy:

dr inż. Mirosław Zielenkiewicz

– dr inż. Tomasz Maksimowicz
– mgr inż. Marek Sekściński.

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na                                  nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,   na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

Ogólny program seminarium:

 

Wymagania stawiane układom uziemień stosowanych w systemach energetycznych                              i budownictwie zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                                    i Budownictwa z 2017 roku oraz normalizacją PKN

 • „Dlaczego miedziowany system uziemiający” – prawidłowy dobór materiałów w systemach uziemiających w oparciu o nowe normy serii PN-EN 62305, PN-HD 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 • Zgrzewanie egzotermiczne – nowa jakość połączeń nierozłącznych
 • Standardy grup energetycznych (OSD) oraz PSE dla uziemień

 

Projektowanie instalacji uziemiających

 • Minimalne wymagania do zawartości kompletnego projektu
 • Pomiar rezystywności gruntu jako podstawa projektu
 • Metody obliczeń układów uziomów

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – praktyka projektowa stosowania nowych norm serii: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364

 • Wymiarowanie urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS
 • Odstępy separujące jako środek ochrony odgromowej
 • Ochrona odgromowa i przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych PV
 • Ochrona przed przepięciami systemów zasilania i linii niskosygnałowych: dobór i koordynacja urządzeń, typy i kategorie ograniczników
 • Dobór ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych według znowelizowanych norm PN-HD 60364

     

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 

 • Znajomość aktualnych norm przywołanych w Rozporządzeniu
 • Świadomość zagrożeń wynikających z błędów projektowych
 • Umiejętność prawidłowego projektowania stref ochronnych LPZ
 • Zasady prawidłowego doboru materiałów i projektowania uziemień
 • Zasady doboru ograniczników przepięć
 • Znajomość najnowszych rozwiązań produktowych
 • Technika wykonywania połączeń egzotermicznych (pokaz zgrzewania uzależniony od możliwości terenowych i pogody)

 

Materiały i korzyści dla uczestników szkolenia:

 

 • Prezentacje szkoleniowe w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników
 • Katalogi produktowe
 • Gadżety reklamowe