+

Nowe transmisje on-line dla inżynierów budownictwa – Zachęcamy do udziału! 28.04.2020

Data rozpoczęcia szkolenia: 28 kwietnia 2020

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zaplanowanych w najbliższych dniach transmisjach on-line.

Szczegółową instrukcję, jak skorzystać z wykładu, znajdą Państwo po kliknięciu w temat wydarzenia. Rejestracja na transmisję odbywa się na stronie ClickMeeting za pośrednictwem formularzy zapisu znajdujących się poniżej każdego tematu wykładu oraz w szczegółach poszczególnych wydarzeń na naszej stronie internetowej.

Akademii Menedżera – CYKL – cz. 1 – SYTUACYJNE DELEGOWANIE ZADAŃ

Data: 28.04.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: Piotr Sajewicz – Praktyk zarządzania – zdobył unikatowe doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych odpowiadając za pracę 120 osobowego zespołu rozproszonego, funkcjonującego na terenie kraju i poza nim. Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizacja psychologia zarządzania. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi a także Coachingu. Od 1995 r. realizuje projekty szkoleniowe i doradcze. Training & Development Manager HIGH5 Group sp. z o.o.. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping.

Szkolenie jest nastawione na:

 1. Rozwój umiejętności OCENY KOMPETENCJI pracowników.
 2. Podniesienie kompetencji ZARZĄDZANIA pracownikami.
 3. Poznanie/utrwalenie NARZĘDZI I ZASAD DELEGOWANIA zadań.

Program szkolenia:

 1. Fazy rozwojowe a dopasowanie stylu zarzadzania do pracownika:
 1. Model kompetencji: wiedza – umiejętności – postawa. Faza rozwojowa jako wypadkowa wiedzy i umiejętności, a także zaangażowania. Instruowanie i wspieranie jako praca na kompetencjach pracownika i ich rozwoju.
 2. Fazy rozwojowe – od debiutanta do eksperta i ich charakterystyka.
 3. Ilość dostarczanych informacji i wsparcia dla pracownika jako wyznacznik stylu zarządzania. Style zarządzania: instruktażowy – konsultacyjny – wspierający – delegujący.
  1. Trudna sztuka delegowania zadań:
 4. 3 elementy delegowania: przekazania obowiązków – dzielenie się odpowiedzialnością monitorowania i kontrola zadania.
 5. Technika 5W2H w delegowaniu:
  1. opisanie składowych,
  2. nadanie rekomendacji dopasowania do faz rozwojowych,
  3. demonstracja delegowania (udział kotrenera).
 6. Konieczność sprawdzenia poprawności odbioru delegowanego zadania – jak to zrobić?
 7. Komu delegować i jakie zadanie? Wykorzystanie macierzy Eisenhowera w określaniu poziomu priorytetu i wyborze pracownika.
  1. Zakończenie i podsumowanie.

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×