+

Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2019, Targi ŚWIATŁO 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019

Data rozpoczęcia szkolenia: 13 marca 2019

Kujawsko Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o możliwości wzięcia udziału członków KUPOIIB  w szkoleniach organizowanych w Warszawie w dniach 13-15 marca w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2019, Targów ŚWIATŁO 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019.

Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb projektanta, inspektora nadzoru oraz kierownika robót i obejmuje zagadnienia z zakresu:

– prawa budowlanego,

– problemów technicznych związanych z projektowaniem i odbiorem instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych,

– zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

– bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem,

– inteligentnych systemów oświetleniowych,

– elektromobilności w polskich miastach,

– oszczędności energii w budynkach i w przemyśle.

 

Udział w szkoleniach dla członków PIIB jest bezpłatny.

Uczestnikom zapewniony jest bezpłatny wstęp na targi.

 

Program wszystkich szkoleń przesyłam poniżej

Pełny program znajduje się też tutaj.

Rejestracja odbywa się on-line na stronach internetowych www.elektroinstalacje.pl   www.tele-technika.com i www.lightfair.pl

Rejestracji można dokonać też tutaj.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

_______________________________________________________________

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

 1. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

tel. 22 843-20-19,

e-mail: biuro@pzpo.pl marek.orlowski@elektroinstalacje.pl

www.pzpo.p

13 marca

 1. Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporażeniowa, sala A

10.00 – 11.00 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia – mgr inż. Zenon Bartyński

11.00 – 11.30 prezentacja firmowa

11.30 – 12.10 Właściwości i praktyczne zastosowania technicznej metody pomiaru rezystancji uziemienia – Roman Domański, SONEL

12.10 -13.40   przerwa

13.40 -15.30   Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia – mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław

 

 1. Efektywna ochrona instalacji i sieci nn, w tym OZE, oraz możliwość ograniczenia strat mocy. Polskie, unikalne rozwiązanie małej turbiny wiatrowej, sala C1B

 9.30 – 10.35 Współczesne bezpieczniki topikowe – typy, charakterystyki, dobór

                        oraz korzyści wynikające ze stosowania – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

10.35 – 11.35 Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach nn – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

11.35 -12.15 Polskie, unikalne rozwiązanie małej turbiny wiatrowej – dr inż. Maciej Karczewski, Politechnika Łódzka

12.15 – 13.45 przerwa na zwiedzanie Targów

13.45 – 15.00 Ograniczniki przepięć – rodzaje, dobór, okresowa kontrola, przykłady najczęściej popełnianych błędów – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

15.00 – 16.00 Kompensacja mocy biernej. Jak poprawnie dobierać parametry urządzeń, najczęstsze błędy i problemy – Remigiusz Chmielewski, Jean Mueller

 1. Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem, sala B

 9.30 – 10.15 Przepisy prawne: dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE

                       (ATEX USER) – mgr inż. Adrian Skrobek, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution

10.15 – 11.00 Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym- mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution

11.00 – 11.30 Wielogazowe systemy detekcji gazów oraz par cieczy. Pomiary pośrednie – wyparcie tlenu – Marek Kaźmierczak, GAZEX

11.30– 12.10 Przykłady doboru okablowania w strefach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa, Marek Trajdos, HELUKABEL

12.10 – 13.40 przerwa

13.40 – 14.25 Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe – mgr inż. Adrian Skrobek, IBT Ex Solution

14.25 – 15.00 Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane do ciężkich warunków pracy, w tym stref zagrożonych wybuchem – Adam Pogorzelski, ATM Lighting

15.00 – 15.45 Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17 – mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution

 

 1. Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście, sala C1A

9.30 – 10.30 Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej – formalność czy niezbędne działanie – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

10.30 – 11.00 Czy i kiedy lampy solarne mogą być alternatywą dla opraw oświetlenia ulicznego – mgr inż. Michał Klimuk, SOLUMEN

11.00 – 11.45 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i kompensacja mocy biernej niezbędnym warunkiem prawidłowej pracy systemów oświetlenia drogowego – Janusz Kobylak, RABBIT

11.45 – 12.15 7 lat gwarancji na oprawy oświetlenia drogowego – polskie, unikalne rozwiązania opraw specjalnie dedykowanych do oświetlenia dróg, ulic i parków – Jakub Dzięgielowski, LEDOLUX

12.15 – 13.45 przerwa

13.45 – 14.15 Inteligentne rozwiązania oświetlenia drogowego – Piotr Merkel, Reva Siled 14.15 – 15.10 Bezpieczeństwo fotobiologiczne, norma PN-EN 6241 – uzasadnienie konieczności spełnienia

                       wymagań i odpowiednie znakowanie produktów – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

15.10 – 15. 45 Praktyczne wykorzystanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem – konkretne przykłady realizacji i osiągnięte efekty oszczędności energii – Edyta Kolendowicz, APANET

16.00 – 16.45 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

Wręczenie Specjalnej Nagrody w kategorii najlepsza inwestycja elektromobilna, najlepszy produkt elektromobilny, najlepsza strategia elektromobilna

 1. Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna. Wymagania, dobre praktyki, co należy sprawdzić przy odbiorze, sala C2

10.00 – 10.45 Wymagania dla teletechnicznego okablowania budynków: obowiązujące prawo i praktyka. Co z siecią bezprzewodowych 5G? Czy planowane są zmiany w prawie? – Jacek Kosiorek PIRC

10.45 – 11.15 Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja teletechniczna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jak budować i odbierać instalacje – Marek Ziółkowski, STPXXI

11.15 – 11.45 IoT na przykładzie automatyki budynkowej ZAMEL SUPLA – Przemysław Wilde, ZAMEL

11.45 – 12.05 Jak zbudować robota, aby nie zbankrutować – technologia i techniki budowania własnego robota – Piotr Waśniowski, DIPOL

12.05 – 12.30 Przygotowanie instalacji budynku wielorodzinnego do usług szerokopasmowych i prawidłowego odbioru z instalacji zbiorowych TV-2sat. wysokiej rozdzielczości zgodnie z obowiązującym

                        prawem – Jacek Kosiorek PIRC

12.30 – 14.00 przerwa na zwiedzanie targów

14.00 – 14.30 prezentacja firmowa

14.30 – 15.10 Podstawowe wymagania dla instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej wraz z ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi i ograniczeniem przepięć – Paweł Dudek, Diomar, ekspert PIRC.

                       

15.10 – 15.40 Zasady budowy multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV SAT – Krzysztof Sidor, Diomar, ekspert PIRC.

15.40 – 16.00 prezentacja firmowa

14 marca

 1. Inteligentne systemy oświetleniowe – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie, sala A

10.00 – 10. 30 Prawdziwa obecność oraz inteligentne światło. Technologia przyszłości dostępna już dziś w rozwiązaniach marki Steinel – Tomasz Milczarek, LŁ

10.30 – 11.10 Systemy zasilania i sterowania w nowoczesnych oprawach LED (dobór, niezawodność, co z mocą bierną?)- Mateusz Jaromin, MPL Power

11.10 – 11.40 Nowoczesne systemy oświetleniowe do suchej zabudowy – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie -mgr inż. Grzegorz Trzcieliński, LED LABS

11.40 – 12.10 Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem na przykładzie wybranych produktów firmy OSPEL, – Tomasz Niedziela, OSPEL S.A.

12.10 – 13.10 Sterowanie w instalacjach oświetleniowych LED a koszty energii elektrycznej – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

13.10 – 14.40 przerwa

14.40 – 15.00 Nowa generacja złączy ADELS – szybkie i bezpieczne połączenia w elektrotechnice – Mariusz Zajączkowski, Contrans TI

15.00 – 16.00- Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość – projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, prawidłowego funkcjonowania

                        organizmu i dobrego samopoczucia człowieka – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

 1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, Sesja 1, sala B

 9.30 – 10.30 Bezpieczeństwo pożarowe budynków – Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP – PIB

10.30 – 11.30 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach – Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP – PIB

11.30 – 12.30 Systemy oświetlenia awaryjnego – system autonomiczny czy zasilany centralnie – wady i zalety – Marek Ryba, TM Technologie

12.30 – 14.00 przerwa na zwiedzanie targów

14.00 – 15.10 Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru – Paweł Stępień, pracownik CNBOP – PIB

15.10 – 15.50 Systemy Detekcji Gazów w odniesieniu do wymogów stawianych Systemom Sygnalizacji Pożaru. Kotłownie gazowe, garaże podziemne – Marek Kaźmierczak, GAZEX

15.50 – 16.30 Systemy gaszenia, w tym serwerowi – Daria Kubis, pracownik CNBOP – PIB

16.30 – 17.00 Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku – Daria Kubis, pracownik CNBOP – PIB

 1. Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?,

sala C1A

9.30 – 10.00 Elektromobilność w jednostce samorządowej – jak sprostać wymaganiom ustawy o elektromobilności – Witold Chmarzyński Kancelaria CCLaw, portal elektromobilnosc.com

10.00 – 10.30 Prawno-techniczne aspekty lokalnych planów elektromobilności – mgr inż. Tomasz Detka, Kierownik Zakładu Elektromobilności PIMOT

10.30 – 10.50 Elektromobilność w samorządzie oczami praktyków – prezentacje przedstawicieli samorządów z doświadczeniem

10.50 – 11.20 Doświadczenia z eksploatacji floty pojazdów elektrycznych w działalności gospodarczej czyli 300 tys. km na prąd – Jakub Bernatt, Komel

11.20 – 11.40 Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako “źródła energii” dla samochodów elektrycznych – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

11.40 – 12.10 Rezerwacja i „podgląd” parametrów stacji ładowania – dr inż. Janusz Flasza, APA

12.10 – 12.30 Komercjalizacja usług ładowania – nowe szanse dla biznesu? – Michał Baranowski, Elo.City

12.30 – 12.45 prezentacja firmowa

12.45 – 14.15 Przerwa na zwiedzanie ekspozycji wystawowej i targowej

14.15 – 14.30 prezentacja firmowa

14.30 – 15.00 Doświadczenia Warszawy w eksploatacji autobusów elektrycznych  – Jan Kuźmiński, MZA Warszawa

15.00 – 15.30 Elektromobilność w samorządzie oczami praktyków – prezentacje przedstawicieli samorządów z doświadczeniem

15.30 – 15.50 Ekologiczne aspekty elektromobilności – dr inż. Piotr Wieczorek, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT

9 Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru, Sesja 1,

sala C1B

9.30 – 11.00 Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a roszczenia osób trzecich w świetle orzecznictwa sądowego – mec. Jolanta Szewczyk

11.00 – 11.30 Nowoczesne rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budownictwieMaciej Brzeziński, KOPOS ELEKTRO

11.30 – 12.00 Możliwości modułowego systemu oświetlenia punktowego – Łukasz Wolner, ZAMEL

12.00 – 13.30 przerwa na zwiedzanie Targów

13.30 – 14.30 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – mec. Jolanta Szewczyk

14.30 – 15.15 Przegląd organów administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ich uprawnienia – mec. Jolanta Szewczyk

15.15    – 16.00 Wstrzymanie robót budowlanych – konsekwencje prawne i faktyczne – mec. Jolanta Szewczyk

 1. Bezpieczeństwo urządzeń elektroenergetycznych, sala C2

10.00 -11.30 Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, unikalne rozwiązania firmy KOENONE

11.30 -12.30 Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia

                      – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

12.30 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.00 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – inż. Ireneusz Ruszel

15.00 – 16.00 Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej; Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych – inż. Ireneusz Ruszel

11 Dlaczego warto zbadać potencjał możliwości oszczędności energii w budynku mieszkalnym i jak pozyskać środki na późniejszą realizację projektu modernizacji, sala E

10.00 – 10.45  Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych wynikające z ostatnich zamian

w przepisach prawnych – dr inż. Jerzy Kwiatkowski:

– nowelizacja dyrektywy EPBD z 30 maja 2018r

− zmiana wymagań warunków technicznych od 1 stycznia 2019 i 2021r.

− zalecenie KE z dnia 29 lipca 2016r.

10.45 – 11.45  Przegląd energetyczny budynku działaniem koniecznym do pozyskania dotacji

finansowych (unijnych lub krajowych) przeznaczonych na termomodernizację

– dr inż. Paweł Kędzierski:

− bilans energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wspólne

− ocena stanu istniejącego i określenie potencjału oszczędności zużycia energii

− określenie działań modernizacyjnych i niezbędnych nakładów finansowych

− możliwość zastosowania fotowoltaiki, systemów zarządzania energią, odzysku ciepła, pomp ciepła

11.45 – 12.15  Preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Anna Nikodemska-Minota, Marek Szczepański; Alior Bank

12.15 – 13.45  przerwa na zwiedzanie targów

13.45 – 14.30  prezentacja firmowa

14.30 – 15.15  Możliwości finansowania działań termomodernizacyjnych – mgr Andrzej Rajkiewicz:

− kredyt z premią termomodernizacyjną

− programy operacyjne

− środki NFOŚiGW

− kredyty preferencyjnie oprocentowane

− świadectwa efektywności energetycznej

15 marca

12 Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, Sesja 2, sala B

10.00 – 11.00 Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych

                        – Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP – PIB

11.00 – 11.30 Prezentacja firmowa

11.30 – 12.30 Instalacja i serwis oświetlenia awaryjnego w aspekcie wymagań normatywnych – Marek Ryba, TM Technologie

12.30 – 14.00 przerwa na zwiedzanie targów

14.00 – 15.00 Atestowanie wyrobów przez CNBOP – Marcin Wawerek, pracownik CNBOP – PIB

 1. 100 rocznica utworzenia i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich- -historia i proces tworzenia norm i przepisów. Normy SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Stosowanie Norm w Polsce, sala A

9.30 – 10.10 Historia działalności normalizacyjnej SEP. Potrzeby i procesy tworzenia Norm i przepisów w SEP. Zakres i kierunki rozwoju. Współpraca z PKN

                       – dr inż. Adam Rynkowski, Przewodniczący Rady Normalizacyjnej SEP

10.10 – 11.00 Podstawowe zagadnienia prawne związane ze stosowaniem Norm w Polsce. Zakresy , symbole, daty obowiązywania

                        -dr inż. Henryk Boryń, Przewodniczący Centralnej Komisji Norm SEP

11.00 – 11.40 Powszechność stosowania Norm SEP w praktyce projektowo-budowlanej.

                        Normy SEP, aktualizacje i potrzeby zmian: N SEP-E-001; N SEP-E-0002, N SEP-E-004, N SEP-E-007

– dr inż. Henryk Boryń, dr inż. Adam Rynkowski,

11.40 – 12.30 DYSKUSJA.

  Prowadzący: dr inż. Adam Rynkowski i dr inż. Henryk Boryń

14 Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne – kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru, Sesja 2, sala C1B

9.30 – 10.15 Wymagania dokumentacyjne wobec kabli i przewodów elektrycznych wynikające z prawa UE – Alicja Gostomska-Welter, PIGE, MADEX

10.15 – 11.00 Wymogi Dyrektywy Budowlanej CPR wobec kabli w instalacjach budowlanych – Janusz Nowastowski, PIGE

11.00 – 11.10 prezentacja firmowa

11.10 – 11.20 prezentacja firmowa

11.20 – 13.00 przerwa na zwiedzanie Targów

13.00 – 15.40 Katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa sądowego – mec. Jolanta Szewczyk

 1. Zasilanie sieci nn w normalnych warunkach pracy i w sytuacjach awaryjnych, sala C1A

9.30 – 10.30 Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowych i odbiorczych

10.30 – 11.00 Technologia zaciskania końcówek na kablach skompresowanych – Michał Ucińcki, ERGOM Z.A.E.

11.00 – 11.30 Zasilanie gwarantowane EVER – na zasilaniu da się zarabiać – prawda czy marketing – Sebastian Warzecha, Michał Przybylski

11.30 – 12.15 Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji – inż. Ireneusz Ruszel

 1. Gdzie szukać oszczędności energii w firmie aby uzyskać 20, 30 a nawet 50% oszczędności energii, sala C2

9.30. – 11.00 Gdzie szukać oszczędności w zakresie energii?, obszary działań modernizacyjnych w zakresie:

– instalacji produkcyjnych (ciepło odpadowe, sprężone powietrze, …)

– instalacji użytkowych (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja)

Analiza konkretnych przykładów zrealizowanych modernizacji

– mgr inż. Marek Amrozy

11.00 – 12.30  przerwa na zwiedzanie targów

12.30 – 13.30  Weryfikacja osiągniętych oszczędności i system zarządzania energią wg ISO 50001 – mgr inż. Marek Amrozy          

13.30 – 14.15  Metody efektywnej redukcji kosztów – monitorowanie i analiza zużycia mediów – Patryk Gawron, EnMS Polska

14.15 – 15.15  Źródła finansowania działań oszczędnościowych − białe certyfikaty, ESCO, EPC – mgr inż. Olaf Dybiński

12.15 – 13.00 Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego – inż. Ireneusz Ruszel

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×