+

Szkolenie odwołane!!!!!

Data rozpoczęcia szkolenia: 17 marca 2020

 

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniała sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że zaplanowane szkolenie „Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – obiekty kubaturowe” w Bydgoszczy w dn. 17 marca 2020 r. i w Toruniu w dn. 18 marcu 2020 r. zostaje odwołane!

Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni!

 

  Zapraszamy na bezpłatne 5-godzinne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat:

„Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – obiekty kubaturowe”

Prowadzącym szkolenie będzie specjalista ds. rusztowań, dr inż. Michał Pieńko – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury  Politechniki Lubelskiej.

 

 Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia: 

 1. Regulacje prawne:

    – Przepisy BHP przy montażu, użytkowaniu i demontażu rusztowań,

   –  Normy odnoszące się do rusztowań.

 1. Zasady montażu/demontażu rusztowań:

  –  Wymagane uprawnienia,

  –  Prace przygotowawcze,

  –  Dokumentacja rusztowania.

 1. Posadowienia rusztowania:

  – Kształtowanie posadowienia rusztowania,

  – Nośność gruntu, dobór podkładów, posadowienie na terenie pochylonym,

  –  Rusztowania podwieszone, rusztowania ustawione na dachach obiektów.

 1. Układ konstrukcyjny rusztowań:

  – Dobór optymalnego systemu rusztowania, siatka konstrukcyjna, elementy rusztowania,

  – Rusztowania przejezdne, wolnostojące, platformy robocze,

  –  Newralgiczne elementy konstrukcyjne.

 1. Kotwienie rusztowań:

  – Wymagania,

  – Rodzaje kotew,

  – Formy realizacji.

 1. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości:

  – Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości,

  –  Poręcze i krawężniki wewnętrzne,

  – Siatki ochronne.

 1. Dodatkowe elementy wyposażenia:

  – Daszki ochronne,

  – Poszerzenia, dźwigary kartowe,

  – Odboje,

  – Uziemienia i instalacje odgromowe.

 1. Odbiór i przeglądy rusztowań:

  – Osoby uprawnione do odbioru rusztowania,

  – Elementy protokołu odbioru rusztowania,

  – Rodzaje i częstotliwość wykonywania przeglądów,

  – Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie przeglądów.

 1. Zasady prowadzenia prac:

  – Komunikacja na rusztowaniu,

  – Transport pionowy,

  – Składowanie.

 

Szkolenia odbędą się:

 1. W Bydgoszczy w dn. 17 marca 2020 roku (wtorek), w godz. 1200 – 1700,   w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,   K. Gotowskiego 6, sala Eventowa, I piętro.
 2. W Toruniu w dn. 18 marca 2020 roku (środa), w godz. 1200 – 1700,

w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego im. T. Długokińskiego   ul. Świętopełka 15/23, parter.

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na   nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53 lub                         

na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

Uwaga!

Zgłaszający się, winni podać swój numer ewidencyjny przynależności do Izby w celu wystawienia zaświadczenia o odbyciu kursu zorganizowanego przez KUP OIIB, a podpisanego przez osobę przeprowadzającą szkolenie.

UWAGA!

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI WIOSENNEJ!!!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu w sesji wiosennej, która zgodnie z planem miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

×