+

„KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU”

Data rozpoczęcia szkolenia: 27 lutego 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w II części konferencji   „KONSTRUKCJE ŻELBETOWE –  CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU”, jaka odbędzie się w Bydgoszczy  w dniu 27 lutego 2019 roku.

Przygotowanie i prowadzenieProfesor Włodzimierz Starosolski

Współpraca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy, ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek nr 2.1 Aula (sala) A2E

 

Cykl konferencji poświęcony wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta, a skutkują przykrymi następstwami. Będziemy te zagadnienia omawiać w zasadzie dla fazy Projektu Wykonawczego – w odróżnieniu od podejścia w przypadku oceny istniejącej konstrukcji, jakkolwiek szereg zagadnień jest wspólny dla obu sytuacji. Poruszane zagadnienia będziemy w zasadzie omawiać na bazie pakietu norm PN-EN, jedynie lokalnie odwołując się do norm PN. Dla uproszczenia komunikacji normę PN-EN 1992-1-1:2008 opisywać będziemy jako EC2, a normę  PN-B-03264:2002 jako PN02 i obejmował będzie m.in.:

narożniki wklęsłe ukośne obciążone momentem prostującym narożnik, załamanie krawędzi pod kątem 45º, załamanie krawędzi pod ostrym kątem,  załamanie krawędzi pod małym kątem, krótkie wsporniki, skokowa zmiana wysokości przekroju elementu, itd.

Szczegółowy  zakres merytoryczny podany jest na stronie: www.zelbet.archmedia.pl

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencjach jest bezpłatny wg regulaminu podanego na stronie internetowej organizatora. Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.archmedia.pl
Szczegółowe informacje organizacyjne będą wysłane do zapisanych osób w tygodniu poprzedzającym konferencję.

Zapisy osób spoza grupy naszych stałych słuchaczy po założeniu konta na www.archmedia.pl 

Kontakt do Organizatora: Grażyna Grzymkowska-Gałka, Tel. 600-35-88-40,

e-mail: info@archmedia.pl